097-8989898
 
@berclub
 
 
     
เบอร์โทร :
ทะเบียนรถ :
 
ราคา 50,001 - 100,000 บาท
ราคา 100,001 - 200,000 บาท
ราคา 200,001 - 500,000 บาท
ราคา 500,001 - 1,000,000 บาท
มากกว่าล้าน
 
 
 
 

เข้าชม 67033 ข่าววันที่ : 25 ต.ค. 2558

วิธีการถอดรหัสตัวเลขเบอร์โทรแห่งความสำเร็จนั้นง่ายมาก เพียงทุกท่านนำเอาหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ของทุกท่านที่ต้องการ

มาเขียนลงตามลำดับตัวเลขทั้ง 10 ตัว ของหมายเลขเบอร์โทร ดังรูป…


เลข ๗ ตัว, เลข 7 ตัว,เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน,เลข 7 ตัว 9 ฐาน,เรียนเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน,เรียนเลข 7 ตัว, อ.ธุลีดิน,เลข ๗ ตัว อ.ธุลีดิน,ชมรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน,ดวงยาม,ดวงยามเลข ๗ ตัว, ชมรมเลข ๗ ตัว สัตตะนวดารา,เรียนดูดวง,โหราศาสตร์, ดูดวงเลข ๗ ตัว,เรียนดูดวง,พยากรณ์,ธุลีดิน ซินแส แห่งความสำเร็จ,เลขเบอร์โทรศัพท์,เลขเบอร์โทรร่ำรวย

 

ตำแหน่งที่ 1 เป็นตัวแทนแห่งสมอง

และในตำแหน่งนี้ของเบอร์มือถือ จะเป็นเลข 0 กันทุกเบอร์ และเลขศูนย์นี้ ก็ยังเป็นตัวแทนของความเจ็บป่วย การเกิดโรคภัยไข้เจ็บ การเสื่อมโทรม ดังนั้นถ้าทุกท่านได้มีการใช้โทรศัพท์มากๆ นานๆ ทุกท่านก็จะรู้สึกมึนศีรษะได้ง่าย เพราะว่าคลื่นของโทรศัพท์มือถือจะมีผลต่อสมองโดยตรง ทุกท่านควรที่จะระวังการใช้โทรศัพท์ในข้อนี้กันด้วย

 

ตำแหน่งที่ 2 เป็นตัวแทนแห่งวิสัยทัศน์ (สายตา)

ซึ่งหมายถึง…มุมมอง วิธีการสรรค์สร้าง เล่ห์เหลี่ยมชั้นเชิง การพัฒนาต่อยอด ทักษะของการแก้ไขปัญหาต่างๆ การสร้างโอกาส วิถีความคิดหลักการใช้ชีวิต (ตัวข้าพเจ้าขอเขียนไว้ล่วงหน้าก่อนที่เลขต่างๆจะใช้จริง)

เลข 1 คือ…การมองถึงการไกลในความสำเร็จ ทุกอย่างจะต้องพร้อมและดูดี
เลข 2 คือ…การมองถึงอารมณ์ของความพอใจและความต้องการเป็นหลัก
เลข 3 คือ…การมองถึงโอกาสที่กล้าคิดและกล้าทำ พร้อมที่จะเสี่ยงอย่างไม่เกรงกลัว
เลข 4 คือ…การมองถึงแผนงานที่ทำ การมองถึงปัจจัยแห่งโอกาส
เลข 5 คือ…การมองถึงความสำเร็จในผลที่ได้ตั้งเป้าเอาไว้ ทุกอย่างจะต้องคุ้มค่า
เลข 6 คือ…การมองถึงผลแห่งความสุขสำเร็จเป็นที่ตั้ง ในทุกปัจจัยที่มี
เลข 7 คือ…การมองถึงความคุ้มค่า โอกาสของความทุ่มเทและการแบกรับ
เลข 8 คือ…การมองถึงการตอบสนองตัวเองเป็นหลัก การกล้าเสี่ยงวัดใจ ผิดถูกขอให้ได้ลอง
เลข 9 คือ…การมองถึงโอกาสแห่งตัวช่วย ในความพร้อมและศรัทธา
เลข 0 คือ…การมองถึงตัวเองเป็นสำคัญ กล้าแลกกล้าทำถ้ามันได้จริง

 

ตำแหน่งที่ 3 เป็นตัวแทนแห่งปาก

ซึ่งหมายถึง…เสน่ห์แห่งวาจา คำพูดคำสัญญา เครดิตความน่าเชื่อถือ การยังถึงผลสำเร็จที่จะได้รับ ความมีเสน่ห์ที่ช่วยดึงดูดผู้ฟังการช่วยกระตุ้นถึงความสัมฤทธิ์ผลในความสำเร็จของการเจรจา

เลข 1 คือ…การพูดการเจรจาที่มีความน่าเชื่อถือ ที่น่าเคารพศรัทธา พูดจริงพูดตรงทำจริง
เลข 2 คือ…การพูดการเจรจาที่มีเสน่ห์ที่น่าฟัง เนื้อความของคำพูดดูจริงใจเข้าถึงความรู้สึกของผู้ฟังได้ดี
เลข 3 คือ…การพูดการเจรจาที่มีพลังเข้มแข็ง ที่แสดงถึงความเป็นคนจริง พูดอย่างไรสามารถทำได้อย่างนั้น
เลข 4 คือ…การพูดการเจรจาที่มีชั้นเชิงวิธีการในถ้อยคำ ที่ฟังดูดีมีเหตุผลด้วยความน่าเชื่อถือศรัทธา
เลข 5 คือ…การพูดการเจรจาที่มีความน่าเคารพศรัทธาเชื่อถือ เนื้อความที่สื่อถึงความจริงใจมีเมตตา
เลข 6 คือ…การพูดการเจรจาที่มีเสน่ห์ในถ้อยคำ อันสามารถสื่อถึงผู้รับฟังให้ร่วมรับรู้ถึงความสุขได้เป็นอย่างดี พรวิเศษที่ได้รับคือ พูดเงินได้เงิน พูดทองได้ทอง
เลข 7 คือ…การพูดการเจรจาที่มีความจริงใจสูง ที่พูดตรงพูดแรงด้วยความหนักแน่น บางครั้งก็อาจดูแรงไป
เลข 8 คือ…การพูดการเจรจาที่มีความเป็นตัวเองสูง แต่ก็สามารถที่จะชักชวนให้ผู้ฟังคล้อยตามได้ดี
เลข 9 คือ…การพูดการเจรจาที่มีความศักดิ์สิทธิ์น่าเชื่อถือ พูดอย่างไรผลจะเป็นไปตามนั้น ไม่ควรแช่งใคร
เลข 0 คือ…การพูดการเจรจาที่มีทักษะไหวพริบปฏิภาณ แต่สื่อถึงความเป็นตัวเองสูงบางครั้งก็พูดไม่เอาใคร

 

ตำแหน่งที่ 4 เป็นตัวแทนแห่งใจ

ซึ่งหมายถึง…สภาวะของจิตใจ ทัศนคติทางด้านอารมณ์และความรู้สึก การมีความตั้งมั่น การมีแรงปรารถนาและความตั้งใจการมีปณิธานของความตั้งใจและความแน่วแน่ของสำนึก

เลข 1 คือ…สภาวะของจิตใจที่มีความหนักแน่น และมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง บางครั้งก็ใจร้อนเอาแต่ใจตน
เลข 2 คือ…สภาวะของจิตใจที่มีความอบอุ่นนุ่มนวล ที่ละเอียดอ่อนในอารมณ์และความรู้สึก
เลข 3 คือ…สภาวะของจิตใจที่มีความกล้าหาญ มีจิตใจที่เข้มแข็ง ใจใหญ่ใจโต ที่กล้าเสี่ยงไม่ท้อถอย
เลข 4 คือ…สภาวะของจิตใจที่มีความละเมียดละไม มีจิตใจที่เปิดกว้างเปิดรับกับกระแสที่เข้ามากระทบได้ดี
เลข 5 คือ…สภาวะของจิตใจที่มีความนิ่งสงบ มีใจที่เป็นกลางยุติธรรม เป็นจิตใจที่แสดงออกถึงความมีเมตตา
เลข 6 คือ…สภาวะของจิตใจที่มีความสุขความสุนทรีย์ เข้าใจโลกสามารถรักษาอารมณ์ให้เป็นสุขได้ดี
เลข 7 คือ…สภาวะของจิตใจที่มีความอดทนหนักแน่น มีจิตใจที่มุ่งมั่นไม่ย่อท้อต่อสิ่งกระทบ ใจแข็งใจเด็ด
เลข 8 คือ…สภาวะของจิตใจที่มีความเด็ดขาดไม่เกรงกลัวใคร ใจกล้าบ้าบิ่น กล้าเสี่ยงในทุกรูปแบบ
เลข 9 คือ…สภาวะของจิตใจที่มีความเด็ดเดี่ยว มีความเชื่อมั่นและความศรัทธาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
เลข 0 คือ…สภาวะของจิตใจที่คาดเดาอารมณ์ได้ยาก เวลาใจดีก็ดีใจหาย แต่เวลาใจร้ายก็สุดๆ เช่นกัน

 

ตำแหน่งที่ 5 และ 6 เป็นตัวแทนแขน

ซึ่งหมายถึง…การไขว้คว้าสรรค์สร้างโอกาส การลงมือทำให้เห็นจริง การไม่อยู่นิ่งเฉย การทำเพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จการต่อยอดด้วยวิธีการที่หลากหลาย ทำจริงทำจัง

เลข 1 คือ…การลงมือทำด้วยความตั้งมั่นตั้งใจจริง เพื่อยังผลแห่งความสำเร็จที่ได้วางเอาไว้
เลข 2 คือ…การลงมือทำด้วยความละเอียดอ่อนใส่ใจในทุกรายละเอียดของปัจจัยที่พึงมีโอกาส
เลข 3 คือ…การลงมือทำด้วยความขยันขันแข็งไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหา การลงมือทำอย่างจริงจัง
เลข 4 คือ…การลงมือทำตามแผนงาน และการจัดการที่ได้วางเอาไว้เพื่อไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ
เลข 5 คือ…การลงมือทำด้วยความรอบคอบ ใช้ปัญญาพึงพิจารณาคัดกรองให้มากๆ ทั้งก่อนและหลังทำ
เลข 6 คือ…การลงมือทำด้วยใจที่รัก ด้วยความสุข โดยใส่ความสุขความสนุกลงไปในทุกสิ่งที่ลงมือทำ
เลข 7 คือ…การลงมือทำด้วยความทุ่มเทอดทน โดยใส่ความพากเพียรพยายามไม่ท้อถอยลงไปในสิ่งที่ทำ
เลข 8 คือ…การลงมือทำด้วยวิธีการที่พลิกแพลง โดยให้ยืดหยุ่นผันแปรไปตามปัจจัยที่เหมาะสม
เลข 9 คือ…การลงมือทำด้วยความเชื่อมั่นและความศรัทธา ยิ่งเชื่อในสิ่งเคารพโดยใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวและเป็นแนวทางของตัวช่วยพิเศษเพื่อให้เกิดความสำเร็จตามที่ต้องการ
เลข 0 คือ…การลงมือทำด้วยความวิธีการที่คนอื่นๆ คาดไม่ถึง ที่ไม่สามารถจะคาดเดาอะไรล่วงหน้าจากได้

 

ตำแหน่งที่ 7 เป็นตัวแทนแห่งท้อง

ซึ่งหมายถึง…การเติมเต็มแห่งโอกาส ในความพร้อม ความสมบูรณ์ ความบริบูรณ์ในความต้องการ

เลข 1 คือ…โอกาสของความพร้อมในด้านการยอมรับยกย่องจากคนรอบข้าง ด้วยความเป็นผู้นำที่ดี
เลข 2 คือ…โอกาสของความพร้อมในด้านการใส่ใจดูแลจากคนรอบข้าง ด้วยความเป็นคนที่มีเสน่ห์
เลข 3 คือ…โอกาสของความพร้อมในด้านกำลังการสนับสนุนจากคนรอบข้าง ด้วยความกล้าทำ
เลข 4 คือ…โอกาสของความพร้อมในด้านแผนงานวิธีการ และคำปรึกษาจากคนรอบข้าง ด้วยการที่มีคนรู้จักมาก ด้วยการมีสังคมที่กว้าง
เลข 5 คือ…โอกาสของความพร้อมในด้านการอุปถัมภ์ส่งเสริมจากคนรอบข้าง ด้วยการเป็นคนดีที่น่าเชื่อถือ
เลข 6 คือ…โอกาสของความพร้อมในด้านทรัพย์สินเงินทองจากคนรอบข้าง ด้วยการเป็นคนที่รักที่ห่วงใย
เลข 7 คือ…โอกาสของความพร้อมในด้านความมั่นคงจากคนรอบข้าง ด้วยความที่เป็นคนสู้ไม่ท้อถอย
เลข 8 คือ…โอกาสของความพร้อมในด้านเพื่อฝูงมิตรสหายที่มาก ด้วยความที่เป็นคนรักเพื่อพ้อง
เลข 9 คือ…โอกาสของความพร้อมในด้านตัวช่วยพิเศษจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ด้วยความเชื่อความเคารพศรัทธา
เลข 0 คือ…โอกาสของความพร้อมในด้านพลังอำนาจลึกลับที่ซ่อนเร้น ด้วยความที่เป็นคนมีเซ้นส์แปลกๆ

 

ตำแหน่งที่ 8 เป็นตัวแทนแห่งที่นั่ง

ซึ่งหมายถึง…จุดยืนแห่งความมั่นคง ศักยภาพของพลังในตัวตน ความสุขสบายในความพร้อมที่มีอยู่จริง สถานะภาพของการรองรับ

เลข 1 คือ…การรองรับจุดยืนที่แท้จริงในด้านการมีเกียรติมีศักดิ์ศรี ความเป็นผู้นำ การเคารพยกย่องยอมรับ
เลข 2 คือ…การรองรับจุดยืนที่แท้จริงในด้านการใส่ใจดูแล การให้ความอบอุ่น การดึงดูดความสนใจใส่ใจ
เลข 3 คือ…การรองรับจุดยืนที่แท้จริงในด้านหลักประกันที่เข้มแข็ง ความพยายามที่ไม่ยอมแพ้
เลข 4 คือ…การรองรับจุดยืนที่แท้จริงในด้านการสังคมที่กว้าง ทางเลือกที่มาก โอกาสที่มีอยู่เสมอ
เลข 5 คือ…การรองรับจุดยืนที่แท้จริงในด้านการเกื้อกูลอุปถัมภ์ การส่งเสริมผลักดัน การยอมรับนับถือ
เลข 6 คือ…การรองรับจุดยืนที่แท้จริงในด้านความพร้อม ความมั่นคงในด้านต่างๆ
เลข 7 คือ…การรองรับจุดยืนที่แท้จริงในด้านความมั่นคง ความหนักแน่น ความอดทนมุ่งมั่นไม่ท้อถอย
เลข 8 คือ…การรองรับจุดยืนที่แท้จริงในด้านพวกพ้องทุกชนชั้น การยอมรับนับถือในความกล้าทุกด้าน
เลข 9 คือ…การรองรับจุดยืนที่แท้จริงในด้านความศรัทธาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีบุญบารมีคอยหนุนนำ
เลข 0 คือ…การรองรับจุดยืนที่แท้จริงในด้านความเร้นลับที่สุดจะคาดคะเน ด้วยกลวิธีแห่งโอกาสที่ผันแปร

 

ตำแหน่งที่ 9 และ 10 เป็นตัวแทนแห่งขา

ซึ่งหมายถึง…การก้าวเดินเข้าหาเพื่อที่จะสร้างโอกาสให้ได้มาซึ่งความสำเร็จอย่างไม่ย่อท้อ ด้วยความเข้มแข็ง ความมุ่งมั่น ในแนวทางวิธีการต่างๆ ที่มีเป้าหมายไว้เพื่อพุ่งชน ไม่ใช่มีไว้เพื่อเดินหนีปัญหา

เลข 1 คือ…การก้าวเดินเข้าหาโอกาสด้วยความเชื่อมั่นในในคุณค่าของตัวเอง การไม่ยอมแพ้ให้ใครดูถูก
เลข 2 คือ…การก้าวเดินเข้าหาโอกาสด้วยใจที่อบอุ่นในความสุนทรีย์ การใช้ความอ่อนโยนในการเดินเข้าหา
เลข 3 คือ…การก้าวเดินเข้าหาโอกาสด้วยความมุ่งมั่นขยันขันแข็งที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหา
เลข 4 คือ…การก้าวเดินเข้าหาโอกาสด้วยความรอบคอบในแผนการที่ได้วางเอาไว้อย่างละเอียดถูกต้องที่ดี
เลข 5 คือ…การก้าวเดินเข้าหาโอกาสด้วยความปัญญา ที่มีไหวพริบปฏิภาณและเหตุผลให้มาก
เลข 6 คือ…การก้าวเดินเข้าหาโอกาสด้วยใจที่เป็นความสุข แล้วความสำเร็จจะเกิดขึ้นอย่างอเนกอนันต์
เลข 7 คือ…การก้าวเดินเข้าหาโอกาสด้วยความอดทนหนักแน่น ที่เพียรพยายามไม่ท้อถอยต่ออุปสรรคปัญหา
เลข 8 คือ…การก้าวเดินเข้าหาโอกาสด้วยความมุ่งมั่น ด้วยความใจกล้า อันพร้อมด้วยวิธีการชั้นเชิง
เลข 9 คือ…การก้าวเดินเข้าหาโอกาสด้วยความเชื่อมั่นและความศรัทธา แล้วพลังแห่งความศรัทธานี้ก็จะนำพามาให้เกิดปฏิหาริย์แห่งความสำเร็จขึ้นอย่างไม่คาดฝัน
เลข 0 คือ…การก้าวเดินเข้าหาโอกาสด้วยเล่ห์เหลี่ยมชั้นเชิงที่พลิกแพลงคาดเดาได้ยากไปตามสถานะการณ์

 

 
 

 
Tel. 097-8989898
Email:
 
C COPYRIGHT (C) 2014 bersociety.com All Right Reserved.