098-789-89-89
 
@berclub
 
 
     
เบอร์โทร :
ทะเบียนรถ :
 
ราคา 50,001 - 100,000 บาท
ราคา 100,001 - 200,000 บาท
ราคา 200,001 - 500,000 บาท
ราคา 500,001 - 1,000,000 บาท
มากกว่าล้าน
 
 
 
 

 
098-789-8989
 
BERSOCIETY

วิธีการรับสินค้า มี 3 ทางเลือกดังนี้
1. นัดเจอ รับสินค้า ชำระเงิน 
2. โอนเงิน จัดส่งฟรีทั่วประเทศไทย (EMS) ถึงภายใน1-2วัน (ทั่วไทย)
3. จัดส่งทางแมสเซ็นเจอร์ด่วน สินค้าถึงมือใน 1-2 ชั่วโมง 
ขึ้นอยู่กับระยะทาง คิดค่าบริการตามระยะทาง (กรุงเทพ ปริมณฑล)

หมายเหตุ
* เบอร์ที่สั่งซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนทุกกรณี โปรดตรวจสอบความถูกต้องของเบอร์ให้เรียบร้อย

** เบอร์ที่ซื้อกับทางเราสามารถขายคืนกลับได้ หัก 30% ของยอดเบอร์ที่สั่งซื้อ ภายในระยะเวลา 45 วัน
*** เงื่อนไข อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยมิต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

ท่านสามารถชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร ได้ดังนี้
ธนาคาร
ชื่อบัญชี
เลขบัญชี
ประเภท
สาขา
กสิกรไทย
ออมทรัพย์
กรุงเทพ
 

 
Tel. 098-789-89-89
Email:
 
C COPYRIGHT (C) 2014 bersociety.com All Right Reserved.